vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

De Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam kent behalve de 3 plekken waar elke zondag kerkdiensten gehouden worden ook aandachtsgebieden waar een of meerdere activiteiten plaats vinden in kerkelijk of diaconaal verband.
Te denken valt hierbij aan de Oude Lutherse Kerk, de Ronde Lutherse Kerk met de ‘koepelkerkconcerten’, De Nieuwe Stad, de Lutherse Kerk in Haarlem, de Maarten Lutherkerk, de Augustanahof, de kerkzaal van het Luther museum, de Lutherhof. 
Op al die plekken willen we met elkaar zorgen voor een prettige en veilige omgeving om te komen, te werken, te geloven.

Om ervoor te zorgen dat we in de praktijk ook een veilige plek vormen is het van belang dat wanneer iemand een van onze plekken niet veilig vindt daar in vertrouwen met iemand over van gedachten moet kunnen wisselen. Dat geldt voor alle relaties die er binnen kerkverband zijn. 
Daarvoor hebben we sinds kort twee personen gevonden die als vertrouwenspersoon van de ELGA bereikbaar zijn voor vragen of een gesprek. Een veilige plek creëer je niet zomaar. Dat vraagt inspanning van iedereen. Soms gebeuren er dingen die niet prettig voelen en weet je als gemeentelid, werknemer of anderszins betrokkenen niet goed raad met dat gevoel.

De vertrouwenspersonen kunnen je dan helpen om een weg daarin te vinden, te kijken naar een mogelijke oplossing of  het aankaarten van een niet prettige plek. Vertrouwenspersonen zijn er om mee te denken wat er gedaan kan worden door de degene die de onveiligheid ervaart. 

De Kerkenraad is verheugd te kunnen voorstellen twee vertrouwenspersonen die hun sporen binnen de kerk en daarbuiten al ruimschoots hebben verdiend en door ervaring en opleiding hier een goede rol in kunnen vervullen.

Wij stellen hen voor:

foto mw Hannie Kraan
Mw Hannie Kraan is getrouwd, moeder en oma. Zij werkt sinds 2006 als zelfstandige (www.kracoconsult.com) en geeft trainingen aan groepen en coaching aan individuen. Regelmatig verzorgt zij bijscholingen voor vertrouwenspersonen in het bedrijfsleven. Zij is zelf ook vertrouwenspersoon, onder andere bij een grote christelijke organisatie voor gehandicaptenzorg, voor de Protestantse Kerk Amsterdam en nu ook in onze gemeente. 
Naast haar betaalde werk is zij vrijwilliger rouwondersteuning bij Humanitas. Zij is ook taalmaatje van een man uit Eritrea. Haar hobbies zijn:toneel, lezen, zwemmen en  accordeon spelen.
Mw Kraan heeft al ervaring met het werken met mensen uit kerken?
Zij is een vaste coach in het christelijk voortgezet onderwijs en werkt daar met mensen uit diverse christelijke richtingen. Ook kerk en geloof zijn daar bij coaching altijd een thema. Bijvoorbeeld als men zich niet of juist wel gesteund voelt door gebed/geloof en/of door de gemeente. 
Zelf is Hannie rooms-katholiek opgevoed en getrouwd met een van huis uit gereformeerde man. Mw Kraan bezoekt tegenwoordig de protestantse kerk.

Mw Kraan heeft in het verleden gewerkt als vertrouwenspersoon voor SMPR (Interkerkelijk meldpunt seksueel misbruik in de kerk). Daar ging het alleen over seksueel misbruik in pastorale relaties. Ongewenst gedrag – zoals pesten, (seksuele) intimidatie en agressie – komt helaas in meerdere organisaties voor met een grote impact voor slachtoffers. Als VP kun je mensen helpen door ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en te helpen beëindigen. Ook kun je helpen met het indienen van een klacht als het slachtoffer daarvoor kiest. De VP laat de regie bij het slachtoffer, die maakt de keuzes met behulp van de deskundigheid (inhoud en proces) van de VP.’

 

foto Kees van der Horst

Ds Kees van der Horst (*1946) is voor velen van ons geen onbekende: geboren Mokummer en getogen in een luthers gezin, actief in het toen bloeiende kinderkerkwerk. Zijn vader stimuleerde hem over de kerkgrenzen heen te kijken en ook andere kerken te leren kennen. Zo ontwikkelde hij zich tot een oecumenische lutheraan, die graag en vaak met andere kerken samenwerkt.  

Na zijn studie theologie in Amsterdam, werd hij predikant van de lutherse gemeente Delft (1974-1983).  Daarna in Amersfoort-Baarn-Soest (1983-2010). Daar leidde hij zijn eerste fusieproces, waarbij een kerkgebouw moest worden gesloten. Daarnaast vervulde hij vele bestuurlijke taken, waarvan het presidentschap van de Evangelisch-Lutherse synode (1991-2001) het meest omvangrijk was door het langdurige Samen op Weg – proces. Veel bewogen gesprekken met kerkenraden en gemeenteleden werden toen gevoerd. In Amersfoort nam hij vervolgens intensief deel aan het proces waaruit de Protestantse Gemeente Amersfoort ontstond (1.1.2010). Na zijn emeritaat coachte hij de kerkenraden van HiIversum en Naarden-Bussum twee jaar bij het proces van samengaan tot Evangelisch-Lutherse gemeente Het Gooi per 1.1.2016.

Zomer 2010 vestigde hij zich als emeritus in zijn geboortestad en werd weer lid van de lutherse gemeente, al kerkt hij ook graag regelmatig in de Oude Kerk (Oudekerksplein), waar hij lid is van de werkgroep die de wekelijkse vespers voorbereidt. Hij gaat nog een paar keer per jaar in een klein aantal gemeenten voor. 

Van een gezelligheidsvereniging  voor homomannen voerde hij een paar jaar het secretariaat. Sinds zomer 2019 is hij vrijwilliger bij het Luthermuseum. Graag snuffelt hij op de Noordermarkt, in kringloopwinkels, galeries en op  Marktplaats. Wandelen door oude steden en kijken naar architectuur in binnen- en buitenland, ballet en concerten klassieke muziek, maar ook het Noordzeestrand, Spaanse en Griekse eilanden staan op zijn lijstje van favorieten.

Als VP werkt ds. Van der Horst zelfstandig. Gesprekken zijn vertrouwelijk (ambtsgeheim), tenzij een juridische procedure openbaarheid eist.  Hij is allereerst een luisterend oor en kan wegen wijzen. Bemiddelaar tussen partijen in conflicten of mediator is hij niet.  

Contactgegevens email:                                                  Contactgegevens mobiel

hanniekraan@krakoconsult.com                                     06-38909170

kees.kerk@gmail.com                                                     06 1015 8626

Lees ook hier hoe je in contact kunt komen met een vertrouwenspersoon en wat de mogelijkheden zijn.

Klik hier voor de gedragscode van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam 

Klik hier voor de gedragscode in makkelijk Nederlands