Luthers Haarlem in de Sneeuw

Van harte welkom

Welkom bij luthers Amsterdam en Haarlem!

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is de springlevende gemeente van Christus die deel uit maakt van de Amsterdamse, Amstelveense en Haarlem-Beverwijkse samenleving.

De gemeente heeft eeuwenoude wortels in zowel Amsterdam (vanaf 1588) als Haarlem (vanaf 1615) hetgeen zich niet alleen uit in de wekelijkse erediensten, maar ook door de literaire en meditatieve bijeenkomsten, bijbel- en ontmoetingsmiddagen, gezamenlijke maaltijden en uitstapjes voor jong en oud. En niet te vergeten: de unieke woon & leefgemeenschappen, veelal opgestart vanuit de Lutherse Diaconie. Dit zijn onder andere de hofjes in Haarlem, de Lutherhof aan het Staringplein, het aan de diaconie gelieerde Van Brants Rushof voor Lutherse en christelijke studenten, de in 2017 geopende Augustanahof en twee gasthuizen voor noodopvang in de Rivierenbuurt.

Samen met de Lutherse Diaconie werken we aan draagvlak in de ons omringende maatschappij en laten we onze stem horen in het debat of bij concreet onrecht, zoals recent bij de Nashvilleverklaring en het debat om het kinderpardon. Dat gebeurt op alle plekken waar we kerk zijn in een veelvormigheid van projecten: het Wereldhuis, Stap Verder, Stem in de Stad, Mission House, Kerk in Actie en Lutherse Wereld Federatie, en nog vele, vele andere.

Op deze site kunt u meer van en over ons lezen. We hopen u een keer te mogen ontmoeten in een van onze locaties!

Met hartelijke groet,

Sietse van Kammen, Guido Leerdam, Gert Jan de Mooij en Hennie Varenbrink

DB 4 nov 2019

Dagelijks Bestuur van de Kerkenraad
van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

 

Het motto voor de komende tijd is: Onderzoek alles en bewaar het goede (1 Tessalonicenzen 5,19-21)

Voor de verplichte informatie omtrent de ANBI-status en de organisatorische structuur klikt u hier

Het meest recente gemeenteblad vindt u hier: Bij de Tijden. Voor edttie 3.3. klik hier. Of door op de afbeelding hieronder te klikken.

Gemeenteblad 'Bij de Tijden' 3.2
Gemeenteblad
'Bij de Tijden'

 

gemeenteblad bij de Tijden 3.3      alternatief p 20  Tijdens Corona worden on-line diensten gehouden vanuit de Oude Lutherse Kerk

Vertrouwenspersonen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

De Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam kent behalve de 3 plekken waar elke zondag kerkdiensten gehouden worden ook aandachtsgebieden waar een of meerdere activiteiten plaats vinden in kerkelijk of diaconaal verband.
Te denken valt hierbij aan de Oude Lutherse Kerk, de Ronde Lutherse Kerk met de ‘koepelkerkconcerten’, De Nieuwe Stad, de Lutherse Kerk in Haarlem, de Maarten Lutherkerk, de Augustanahof, de kerkzaal van het Luther museum, de Lutherhof. 
Op al die plekken willen we met elkaar zorgen voor een prettige en veilige omgeving om te komen, te werken, te geloven.

Om ervoor te zorgen dat we in de praktijk ook een veilige plek vormen is het van belang dat wanneer iemand een van onze plekken niet veilig vindt daar in vertrouwen met iemand over van gedachten moet kunnen wisselen. Dat geldt voor alle relaties die er binnen kerkverband zijn. 
Daarvoor hebben we sinds kort twee personen gevonden die als vertrouwenspersoon van de ELGA bereikbaar zijn voor vragen of een gesprek. Een veilige plek creëer je niet zomaar. Dat vraagt inspanning van iedereen. Soms gebeuren er dingen die niet prettig voelen en weet je als gemeentelid, werknemer of anderszins betrokkenen niet goed raad met dat gevoel.

De vertrouwenspersonen kunnen je dan helpen om een weg daarin te vinden, te kijken naar een mogelijke oplossing of  het aankaarten van een niet prettige plek. Vertrouwenspersonen zijn er om mee te denken wat er gedaan kan worden door de degene die de onveiligheid ervaart. 

De Kerkenraad is verheugd te kunnen voorstellen twee vertrouwenspersonen die hun sporen binnen de kerk en daarbuiten al ruimschoots hebben verdiend en door ervaring en opleiding hier een goede rol in kunnen vervullen.

Wij stellen hen voor:

foto mw Hannie Kraan
Mw Hannie Kraan is getrouwd, moeder en oma. Zij werkt sinds 2006 als zelfstandige (www.kracoconsult.com) en geeft trainingen aan groepen en coaching aan individuen. Regelmatig verzorgt zij bijscholingen voor vertrouwenspersonen in het bedrijfsleven. Zij is zelf ook vertrouwenspersoon, onder andere bij een grote christelijke organisatie voor gehandicaptenzorg, voor de Protestantse Kerk Amsterdam en nu ook in onze gemeente. 
Naast haar betaalde werk is zij vrijwilliger rouwondersteuning bij Humanitas. Zij is ook taalmaatje van een man uit Eritrea. Haar hobbies zijn:toneel, lezen, zwemmen en  accordeon spelen.
Mw Kraan heeft al ervaring met het werken met mensen uit kerken?
Zij is een vaste coach in het christelijk voortgezet onderwijs en werkt daar met mensen uit diverse christelijke richtingen. Ook kerk en geloof zijn daar bij coaching altijd een thema. Bijvoorbeeld als men zich niet of juist wel gesteund voelt door gebed/geloof en/of door de gemeente. 
Zelf is Hannie rooms-katholiek opgevoed en getrouwd met een van huis uit gereformeerde man. Mw Kraan bezoekt tegenwoordig de protestantse kerk.

Mw Kraan heeft in het verleden gewerkt als vertrouwenspersoon voor SMPR (Interkerkelijk meldpunt seksueel misbruik in de kerk). Daar ging het alleen over seksueel misbruik in pastorale relaties. Ongewenst gedrag – zoals pesten, (seksuele) intimidatie en agressie – komt helaas in meerdere organisaties voor met een grote impact voor slachtoffers. Als VP kun je mensen helpen door ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en te helpen beëindigen. Ook kun je helpen met het indienen van een klacht als het slachtoffer daarvoor kiest. De VP laat de regie bij het slachtoffer, die maakt de keuzes met behulp van de deskundigheid (inhoud en proces) van de VP.’

 

foto Kees van der Horst

Ds Kees van der Horst (*1946) is voor velen van ons geen onbekende: geboren Mokummer en getogen in een luthers gezin, actief in het toen bloeiende kinderkerkwerk. Zijn vader stimuleerde hem over de kerkgrenzen heen te kijken en ook andere kerken te leren kennen. Zo ontwikkelde hij zich tot een oecumenische lutheraan, die graag en vaak met andere kerken samenwerkt.  

Na zijn studie theologie in Amsterdam, werd hij predikant van de lutherse gemeente Delft (1974-1983).  Daarna in Amersfoort-Baarn-Soest (1983-2010). Daar leidde hij zijn eerste fusieproces, waarbij een kerkgebouw moest worden gesloten. Daarnaast vervulde hij vele bestuurlijke taken, waarvan het presidentschap van de Evangelisch-Lutherse synode (1991-2001) het meest omvangrijk was door het langdurige Samen op Weg – proces. Veel bewogen gesprekken met kerkenraden en gemeenteleden werden toen gevoerd. In Amersfoort nam hij vervolgens intensief deel aan het proces waaruit de Protestantse Gemeente Amersfoort ontstond (1.1.2010). Na zijn emeritaat coachte hij de kerkenraden van HiIversum en Naarden-Bussum twee jaar bij het proces van samengaan tot Evangelisch-Lutherse gemeente Het Gooi per 1.1.2016.

Zomer 2010 vestigde hij zich als emeritus in zijn geboortestad en werd weer lid van de lutherse gemeente, al kerkt hij ook graag regelmatig in de Oude Kerk (Oudekerksplein), waar hij lid is van de werkgroep die de wekelijkse vespers voorbereidt. Hij gaat nog een paar keer per jaar in een klein aantal gemeenten voor. 

Van een gezelligheidsvereniging  voor homomannen voerde hij een paar jaar het secretariaat. Sinds zomer 2019 is hij vrijwilliger bij het Luthermuseum. Graag snuffelt hij op de Noordermarkt, in kringloopwinkels, galeries en op  Marktplaats. Wandelen door oude steden en kijken naar architectuur in binnen- en buitenland, ballet en concerten klassieke muziek, maar ook het Noordzeestrand, Spaanse en Griekse eilanden staan op zijn lijstje van favorieten.

Als VP werkt ds. Van der Horst zelfstandig. Gesprekken zijn vertrouwelijk (ambtsgeheim), tenzij een juridische procedure openbaarheid eist.  Hij is allereerst een luisterend oor en kan wegen wijzen. Bemiddelaar tussen partijen in conflicten of mediator is hij niet.  

Contactgegevens email:                                                  Contactgegevens mobiel

[email protected]                                     06-38909170

[email protected]                                                     06 1015 8626

Lees ook hier hoe je in contact kunt komen met een vertrouwenspersoon en wat de mogelijkheden zijn.

Klik hier voor de gedragscode van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam 

Klik hier voor de gedragscode in makkelijk Nederlands

Nieuws

Januari 2019. De Evangelisch-Lutherse Gemeente van Amsterdam sluit zich van harte aan bij de verklaring van de Synodale commissie van de Evangelisch-Lutherse Synode. Onze gemeente is pijnlijk getroffen door de inhoud van de Nashvilleverklaring en verwerpt deze ten stelligste! Sinds jaar en dag is zij een plek waar iedereen welkom is, ongeacht gender of seksuele geaardheid.

Verklaring van de synodale commissie van de Evangelisch-Lutherse Synode:

"Bij vele kerkgebouwen is op dit moment de regenboogvlag uit gestoken als reactie op de zogenaamde Nashville-verklaring. Daarmee kunnen we als kerk duidelijk maken, dat wij de inhoud van die verklaring ten scherpste afwijzen en dat bij ons iedereen welkom is, los van hoe wij leven en van wat ons ook van elkaar doet verschillen. Met het voeren van de regenboogvlag zeggen wij tegen iedereen die zich door die zogenaamde Nashville-verklaring geraakt of gekwetst voelt: Wees welkom bij ons zoals je bent!"
Dr. Andreas Wöhle, president van de Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk

 ondertekening contract

In december 2018 werd een overeenkomst gesloten met Schakel en Schrale voor het groot onderhoud van het 'dienstgebouw' Handboogstraat /Spui.

Dak en gevels worden grondig onder handen genomen. De voorzitter van kerkrentmeesters dhr H, Varenbrink, tekende het contract namens de ELGA. 

Enkele weken later kon dhr Varenbrink een subsidie voor het in stand houden van monumenten in Noord-Holland in ontvangst nemen van de Provinciale Staten uit handen van gedeputeerde Jack van der Hoek. Deze plechtigheid vond plaats in het Teylersmuseum in Haarlem.

overhandiging enveloppe

 

Brandpunten

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is aanwezig in Amsterdam en regio door de zogenaamde brandpunten. Dit zijn De Nieuwe Stad, Haarlem en Amsterdam Stad. Meer informatie over de brandpunten vind u onder het kopje ‘Brandpunten’ in het menu hierboven.

De Nieuwe Stad is de vierplek in Amsterdam Zuid-Oost, al 25 jaar aanwezig in dit stadsgedeelte met diensten op Luthuliplein 11.

Brandpunt Haarlem omvat de Haarlem-Beverwijkse regio en komt samen in de Lutherse Kerk Haarlem aan de Witte Herenstraat 22.

Amsterdam Stad omvat de Oude Lutherse Kerk aan het Spui alsmede de ankerplaatsen Augustanahof, Huis op het Spui, Lutherhof, Maarten Lutherkerk en de Wittenberg.

 

Hoogtepunten

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is al eeuwen aanwezig in de regio en heeft vele recente en komende hoogtepunten en jubilea.

2013: 425 jaar Luthers Amsterdam (1588)

2015: 400 jaar Lutherse Kerk Haarlem (1615), onze vierplek in Haarlem

2017: 500 jaar Reformatie (1517)

2017: Opening Augustanahof

2017: Opening Gasthuis ‘In de Waard’

2018: 25 jaar De Nieuwe Stad (1993), onze vierplek in Amsterdam Zuid Oost

2018: 340 jaar Luthers Weeshuis (1678)

2019: Opening hofje ‘Bij Maarten’

2019: Opening Luther Museum Amsterdam, in de Wittenberg

 

Voor de data in toekomst geldt D.V. ‘als God het wil’.

2020: Heropening Maarten Lutherkerk, onze plek in Amsterdam Zuid

2021: 250 jaar Wittenberg (1771), het voormalige Oude Mannen en Vrouwenhuis

2022: 500 jaar Luthervertaling Nieuwe Testament (1522)

2022: 10 jaar Gasthuis ‘In de Roos’ (2012)

2024: 125 jaar Lutherhof (1909)

 

Predikanten

Bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is een enthousiast en actief team van predikanten aanwezig. Dit zijn:

Ds. Sietse van Kammen, standplaats Haarlem

Vacature, standplaats De Nieuwe Stad (Zuid-oost)

Ds. Andreas Wöhle, standplaats Amsterdam Stad

Ds. Marieke Brouwer, standplaats Amsterdam Stad (gefocust op het Huis op het Spui)

Ds. André van der Stoel, standplaats Amsterdam Stad (gefocust op de Maarten Luther Kerk)

 

Kerkelijk Servicebureau

Het Kerkelijk Servicebureau ondersteunt de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam met lidmaatschappen, beheer website, verhuur, giften en schenkingen en overige financiën. Voor contact: [email protected]


besucherzähler für iweb