MLK(2)

Richtlijnen bij kerkbezoek in de OLK

Fijn dat u komende zondagochtend met ons mee wilt vieren in de Oude Lutherse Kerk! Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vragen wij u de volgende uitgangspunten in het oog te houden. 

Gezondheid: blijf thuis als u aan corona gerelateerde klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak. Maak in dit geval gebruik van de livestream via ons YouTubekanaal.

•Aanmelding: het is belangrijk om u tijdig aan te melden voor het bijwonen van een viering. Onverwachte bezoekers kunnen wij op dit moment helaas nog niet welkom heten. 

•Ruimte: bewaar altijd 1,5 meter afstand tot ieder die niet tot uw huisgezin behoort. Leg uw jas op de stoel naast u en deel geen liturgieën. 

•Gastvrijheid: om samen de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te kunnen uitvoeren zijn er extra gastvrouwen- en heren aanwezig. Wij vragen u hun aanwijzingen op te volgen. Hoofdverantwoordelijke is de coördinator die herkenbaar voorin in de kerkzaal aanwezig is. 

•Eenrichtingsverkeer: de Oude Lutherse Kerk is nu zo ingedeeld dat u de kerk binnenkomt door de zijingang aan het Spui. Vervolgens wordt u naar een zitplaats gebracht. Na de viering verlaat u op aanwijzing van de coördinator de kerk via de voorzijde aan het Singel. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om samen koffie en thee te drinken.

•Zitplaats: voor het overzicht van onze vrijwilligers is het belangrijk dat u zo veel mogelijk op de u toegewezen zitplaats blijft. Als u toch uw zitplaats wilt verlaten geeft u een seintje aan een van onze vrijwilligers. Deze zal vervolgens met u meedenken over de wijze waarop u uw zitplaats kunt verlaten voor bijv. toiletbezoek.  

•Zingen met uw hart: op dit moment wordt het ten zeerste ontraden om in groepen te zingen, omdat men vermoedt dat het virus zich hierdoor verspreidt. Wij vragen u daarom de liederen te zingen met uw hart, en wellicht mee te neuriën. Enkel de voorganger en enkele voorzangers zullen op veilige afstand van anderen namens ons allen zingen. 

•Toiletbezoek: wij willen u vragen uw bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum te beperken. Bij het toilet achter in de kerkzaal zal ook een gastvrouw of gastheer aanwezig zijn om aanwijzingen te geven. Was uw handen zowel vóór als ná het bezoeken van het toilet.