Luthers Haarlem in de Sneeuw

Over ons

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is, als gemeente van Jezus Christus, een initiatief, een beweging en onderneming van Godswege.

Deel uitmakend van de Amsterdamse, Amstelveense en Haarlem-Beverwijkse samenleving wil zij het evangelie in al zijn eigenzinnigheid laten oplichten temidden van onze samenleving en cultuur waarbij zij de blijde boodschap verbindt met de mensen en hun levensverhaal: hun vragen, problemen, belevenissen, ervaringen en verlangens.

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam wil een plaats zijn waar mensen op verhaal komen, zich bezinnen en tot inkeer komen, inspiratie en kracht opdoen, moed verzamelen, hun hart ophalen, dromen en fantaseren over een ander leven, enn ander levensontwerp of een andere levensbestemming en tegelijkertijd oog krijgen of houden voor wat in onze stad gebeurt.

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam wil open en communicatief zijn, verrassend in kwaliteit, een partner voor het leven, waar fantasievol geloven en vindingrijke levenskunst hand in hand gaan.

Het motto voor de komende tijd is: Onderzoek alles en bewaar het goede (1 Tessalonicenzen 5,19-21)

Voor de verplichte informatie omtrent de ANBI-status en de organisatorische structuur klikt u hier

Het meest recente gemeenteblad vindt u hier: Bij de Tijden. Of door op de afbeelding hieronder te klikken.

Gemeenteblad 'Bij de Tijden' 2
Gemeenteblad
'Bij de Tijden'

Nieuws

 ondertekening contract

In december 2018 werd een overeenkomst gesloten met Schakel en Schrale voor het groot onderhoud van het 'dienstgebouw' Handboogstraat /Spui.

Dak en gevels worden grondig onder handen genomen. De voorzitter van kerkrentmeesters dhr H, Varenbrink, tekende het contract namens de ELGA. 

Enkele weken later kon dhr Varenbrink een subsidie voor het in stand houden van monumenten in Noord-Holland in ontvangst nemen van de Provinciale Staten uit handen van gedeputeerde Jack van der Hoek. Deze plechtigheid vond plaats in het Teylersmuseum in Haarlem.

overhandiging enveloppe

 

Brandpunten

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is aanwezig in Amsterdam en regio door de zogenaamde brandpunten. Dit zijn De Nieuwe Stad, Haarlem en Amsterdam Stad. Meer informatie over de brandpunten vind u onder het kopje ‘Brandpunten’ in het menu hierboven.

De Nieuwe Stad is de vierplek in Amsterdam Zuid-Oost, al 25 jaar aanwezig in dit stadsgedeelte met diensten op Luthuliplein 11.

Brandpunt Haarlem omvat de Haarlem-Beverwijkse regio en komt samen in de Lutherse Kerk Haarlem aan de Witte Herenstraat 22.

Amsterdam Stad omvat de Oude Lutherse Kerk aan het Spui alsmede de ankerplaatsen Augustanahof, Huis op het Spui, Lutherhof, Maarten Lutherkerk en de Wittenberg.

 

Hoogtepunten

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is al eeuwen aanwezig in de regio en heeft vele recente en komende hoogtepunten en jubilea.

2013: 425 jaar Luthers Amsterdam (1588)

2015: 400 jaar Lutherse Kerk Haarlem (1615), onze vierplek in Haarlem

2017: 500 jaar Reformatie (1517)

2017: Opening Augustanahof

2017: Opening Gasthuis ‘In de Waard’

2018: 25 jaar De Nieuwe Stad (1993), onze vierplek in Amsterdam Zuid Oost

2018: 340 jaar Luthers Weeshuis (1678)

 

Voor de data in toekomst geldt D.V. ‘als God het wil’.

2019: Opening hofje ‘Bij Maarten’

2019: Heropening Maarten Lutherkerk, onze vierplek in Amsterdam Zuid

2019: Opening Luther Museum Amsterdam, in de Wittenberg

2021: 250 jaar Wittenberg (1771), het voormalige Oude Mannen en Vrouwenhuis

2022: 500 jaar Luthervertaling Nieuwe Testament (1522)

2022: 10 jaar Gasthuis ‘In de Roos’ (2012)

2024: 125 jaar Lutherhof (1909)

 

Predikanten

Bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is een enthousiast en actief team van predikanten aanwezig. Dit zijn:

Ds. Sietse van Kammen, standplaats Haarlem

Ds. Lieske Keuning, standplaats De Nieuwe Stad (Zuid-oost)

Ds. Andreas Wöhle, standplaats Amsterdam Stad

Ds. Marieke Brouwer, standplaats Amsterdam Stad (gefocust op het Huis op het Spui)

Ds. André van der Stoel, standplaats Amsterdam Stad (gefocust op de Maarten Luther Kerk)

 

Kerkelijk Servicebureau

Het Kerkelijk Servicebureau ondersteunt de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam met lidmaatschappen, beheer website, verhuur, giften en schenkingen en overige financiën. Voor contact: [email protected]