De Oude Lutherse Kerk in kerstsfeer

 

6
Feb
-

Cooking Grace

Handboogstraat 4

Welkom

Welkom bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Wij zijn een lutherse geloofsgemeenschap met vierplaatsen in Amsterdam-Stad, Zuidoost en Haarlem. Meer weten over de lutherse traditie? Lees dan hier verder.

Kerkbezoek begin 2022 gedurende de lockdown

Helaas heeft de huidige lockdown gevolgen voor ons samenkomen als kerkelijke gemeenschap. Onze Protestantse Kerk in Nederland heeft vanuit het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken een advies voor kerken opgesteld dat u hier kunt vinden. 

In dit advies worden twee verschillende aspecten benadrukt: 

  • Een dringend verzoek om contacten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken om het coronavirus zoveel mogelijk kansen te ontnemen om zich te verspreiden. Dit betekent dat zowel vieringen als onderling contact bij voorkeur online of telefonisch plaatsvinden. 
  • De mogelijkheid om 'in uitzonderlijke gevallen' toch met maximaal 50 personen samen te komen voor een viering. Ook bezoekwerk en overleg zijn bij uitzondering fysiek mogelijk. Bij dit alles zijn de coronamaatregelen uiteraard van toepassing. 

Als Brandpuntraad van Amsterdam Stad hebben wij vanuit deze richtlijnen de volgende besluiten genomen:
  • De vieringen vanuit de Oude Lutherse Kerk worden in januari zoals gebruikelijk online uitgezonden. U kunt dus altijd digitaal met ons meevieren. Elke viering vindt u de belangrijkste informatie op de homepagina van onze website.
  • De vieringen t/m 16 januari zijn niet fysiek bij te wonen, enkel online via de u bekende kanalen.  
  • Na de persconferentie van komende week zullen wij in de vergadering van de Brandpuntraad Amsterdam Stad op 19 januari opnieuw afwegen of fysiek kerkbezoek per 23 januari mogelijk is. In de volgende Nieuwsbrief Oude Lutherse Kerk stellen wij u hiervan op de hoogte. 


Als Brandpuntraad hebben wij deze besluiten met pijn in ons hart genomen. Wij hopen op deze manier ons aller gezondheid te beschermen, en tegelijkertijd ook zorg te dragen voor ons spirituele en sociale welzijn. Als deze besluiten vragen oproepen kunt u zich wenden tot een van onze predikanten. 

 

Livestreams van de viering in de Oude Lutherse Kerk

Iedere zondag vieren wij in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui vanaf 10.30 uur de eredienst. U bent van harte uitgenodigd de viering te bezoeken! Als u de viering thuis wilt volgen, kunt u de livestream bekijken.

Ook in deze bijzondere periode is uw gift hard nodig! Doneer daarom gemakkelijk een gift via deze link.

 

 

 

De liturgie

Lukt het niet om de livestream te bekijken? Klik dan hier voor hulp, of kopieer de volgende link in uw browser: https://bit.ly/35KHZhB.