Activiteit

Terug is geen optie...

05-04-2020 10:30 - 05-04-2020 11:30
Oude Lutherse Kerk aan het Spui Singel 411

Het is vandaag zondag “Palmpasen”, de zondag die de Paasweek of “Stille Week” inluidt. 
Een bijzondere maar ook dubbelzinnige zondag in deze tijden van COVID-19:
wij zijn er als gemeente blij mee een nieuwe ambtsdrager vandaag in onze dienst te mogen bevestigen: Joren Reichel.
Tegelijk is dit ook een viering die veel van de thema’s van de Stille Week al even aanraakt. 

Een zondag van omhoog en omlaag: van het “Hosanna” (God redt) en de palmtakken (palmarum) die voor Jezus op de weg uitgespreid liggen. Maar ook met de voortekens van het onbegrijpelijke, en het daarin ook soms ver-schrik-kelijke... Ook in die zin is het een zondag die ons in deze dagen wellicht dieper en anders raakt dan anders...

Dit alles ontvouwt zich rondom het beeld van de intocht van Jezus in Jeruzalem, voor de gelegenheid verbeeld door Wilhelm Morgner (1891-1917).

Je ziet het aankomen en toch: TERUG IS GEEN OPTIE. 
Dit kan niet anders dan eindigen in ontluistering en verschrikking... en toch:

Het is de toezegging van het geloof, - juist in dagen van verschrikking -, dat daar waar wij niet verder kunnen zien, God zelf het is, die de deuren open breekt voor nieuw en vernieuwd leven. 

Verder een vreugdevol element: in deze dienst de bevestiging ván en zegen óver Joren Reichel als ouderling.

Voorganger: ds Andreas Wöhle
Lector: Pauline Storch
Orgel: Christiaan de Vries
Blokfluit: Ayumi Matsuda
Techniek: Joren Reichel

Deze dienst wordt gelivestreamd vanuit de Oude Lutherse Kerk; bij de dienst is in verband met de coronamaatregelen een minimum aan ambtsdragers aanwezig.