OLK

19
Nov
De Nieuwe Stad Luthuliplein 11

'Onderzoek alles en bewaar het goede'

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is de springlevende gemeente van Christus die deel uit maakt van de Amsterdamse, Amstelveense en Haarlem-Beverwijkse samenleving.

De gemeente heeft eeuwenoude wortels in zowel Amsterdam (vanaf 1588) en in Haarlem (vanaf 1615) hetgeen zich niet alleen uit in pastorale activiteiten, zoals de wekelijkse kerkdiensten en inhoudelijke bijenkomsten. Maar ook door de sociale activiteiten en projecten, waaronder gezamenlijke maaltijden,  uitstapjes voor jong en oud, literaire en meditatieve bijeenkomsten en vele bijzondere ontmoetingen. En niet te vergeten: de unieke woon & leefgemeenschappen, veelal opgestart vanuit de Lutherse Diaconie. Dit zijn onder andere de hofjes in Haarlem, de Lutherhof aan het Staringplein, het gelieerde van Brants Rushof voor Lutherse en christelijke studenten, de in 2017 geopende Augustanahof en de twee gasthuizen voor noodopvang in de Rivierenbuurt.

Het motto luidt: “Onderzoek alles en bewaar het goede” (1 Tess. 5: 19-21)

Nieuws:
Vacature predikant voor onze gemeenschap in Amsterdam Zuid-Oost

Voor onze gemeenschap in Amsterdam Zuid-Oost zijn we op zoek naar een predikant. Als u op onderstaande afbeelding klikt komt u bij de volledige vacature.
We zien uw reactie graag tegemoet voor 30 november 2019.

 

Het volledige gemeenteprofiel vindt u hier:
Lutherszuidoost.nl/profielschetsgemeente
Het beleidsplan van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam inclusief brandpunt Zuidoost vindt u hier: beleidsplan 2018-2022

Hier vindt u het beleidsplan alleen voor zuidoost: beleidsplan zuidoost

  Het volledige gemeenteprofiel vindt u hier: lutherszuidoost.nl/profielschetsgemeente

Nieuws

Enquete brandpunt Stad/Oude Lutherse Kerk

 

 

 

Uw mening gevraagd!

 

Aan allen die zich betrokken voelen bij de gemeenschap rond de Oude Lutherse Kerk/Brandpunt Stad van de ELGA.

 

Dit keer een verzoek om deel te nemen aan een enquete van Brandpunt Amsterdam Stad (BAS). Wij willen u polsen over een aantal aspecten van het gemeenteleven in het brandpunt. Wij focussen ons in deze enquete onder andere op een aantal algemene zaken, zoals de erediensten, het pastoraat en de communicatie in het brandpunt. Met de uitslag van deze enquete willen wij inzicht krijgen wat u vindt over deze onderwerpen en we willen beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften die in de gemeente leven. Over de uitslag van de enquete zullen we (de Brandpuntraad) te zijner tijd een gemeentegesprek organiseren.

 

Het invullen van de enquete kost ongeveer 15-20 minuten van uw tijd. Wij hopen dat u deze tijd wilt nemen om de enquete in te vullen. Het invullen is volledig anoniem en uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw antwoorden zijn niet individueel te herleiden tot een persoon.

 

Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan de enquete namens het Brandpunt Amsterdam Stad! U vind de enquete door hier te klikken of deze link te gebruiken https://forms.gle/nfc1aVgHfFjSxS596 

 

 

Zorgdragen voor elkaar (pastoraat)

In de beleidsplannen die het Brandpunt Stad heeft opgesteld voor de komende jaren wordt als speerpunt van beleid de organisatie van het pastoraat genoemd.

Inmiddels zijn we druk bezig het pastoraat te optimaliseren. Achter de schermen zijn er al veel pastorale/diaconale contacten tussen gemeenteleden, maar het kan nog beter en gestructureerder. Vorig jaar heeft een groep pastorale en diaconale bezoekers een training gevolgd in pastorale gespreksvoering. Deze groep vormt nu de ‘pool’ van bezoekers die in het pastoraat naast de predikanten werkzaam zijn. Heeft u mogelijk behoefte aan pastorale contacten? Kijk dan hier verder.

 

Activiteiten binnenkort

21
Nov

Leren van Luther, 1e avond

In nieuwste leergang "Leren van Luther" gaan we in vier avonden op zoek naar Lutherse wortels en lijnen in het werk van de theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), die vooral door

-
Oude Lutherse Kerk aan het Spui Singel 411
23
Nov

Symposium Heilzame verwerking Slavernijverleden

300 Jaar slavernijverleden werkt door in de belevingswereld van alle betrokkenen en is deel van de culturele erfenis van de Nederlandse samenleving.

-
Oude Lutherse Kerk aan het Spui Singel 411
24
Nov

Eeuwigheidszondag

Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar: Eeuwigheidszondag. Tijdens de dienst op die dag herdenken we onze overledenen.

-
Oude Lutherse Kerk aan het Spui Singel 411