OLK 2019
4
Oct
-

Kerkdienst

Oude Lutherse Kerk

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

 

(Voor de kerkdienst van a.s. zondag, zie verder naar onder op deze pagina)


In de kerkgebouwen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam vinden deze zomer weer af en toe activiteiten en kerkdiensten plaats. Wegens Covid-19 gelden voor alle activiteiten een maximum aan aantal deelnemers, eenvoudig reserveren zoals vermeld bij de activiteiten is noodzakelijk. Heeft u zelf, of iemand in uw huishouden verkoudheidsklachten (koorts, verhoging, niezen, hoesten, loopneus, etc), blijf dan thuis en meldt u zichzelf eventueel af.

Wij wensen u een gezegende tijd!

OLK beeldbank
Oude Lutherse Kerk op het Spui, Amsterdam, bron: Beeldbank Amsterdam


Livestream kerkdienst komende zondag

Afgelopen zondag, 27 september, stond het "thuis-zing"project op de planning. Helaas is door het ontbreken/vergeten van een videokabel en de inlogcodes geen livestream geweest. Wij verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak.
Abonnees op de serie preken uit de Oude Lutherse Kerk kunnen gelukkig deze week de tekst van de verkondiging nalezen. Bent u nog geen abonnee, geef u dan op bij [email protected]

Komende zondag 4 oktober 2020, gaat Ds. Andreas Wöhle voor vanuit de Oude Lutherse Kerk. Wanneer u de dienst fysiek wilt bezoeken, meldt u zich dan voor zaterdag aan bij Betty Bos via telefoon of e-mail op 020-3342535 of [email protected].

Bent u van plan naar de kerkdienst te gaan, reserveer dan uw plek! Er is helaas maar voor maximaal 50 mensen plaats. Heeft u zelf, of iemand in uw huishouden verkoudheidsklachten (koorts, verhoging, niezen, hoesten, loopneus, etc), blijf dan thuis en meldt u zichzelf eventueel af. Mochten er nieuwe beperkende maatregelen worden opgesteld dan houden we ons hieraan en kan het kerkbezoek verder worden ingeperkt. 

Behoudt altijd minstens 1.5 meter tot andere kerkbezoekers.

De livestream (via ons kanaal op YouTube)
De collecte (via Tikkie)
De liturgie


In verband met het Coronavirus kunt u de eredienst enkel na aanmelding fysiek bezoeken. Daarnaast kunt u de livestream van de eredienst op YouTube. Momenteel worden plannen gemaakt om kleinschalige activiteiten mogelijk te maken in de toekomst. Er zullen geen activiteiten zijn in de kerken van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Om met elkaar in contact te blijven gebruiken we video boodschappen en overdenkingen. Elke zondag om 10.30 verzorgen we een rechtstreekse overdenking op ons YouTube kanaal. Daarnaast willen we vanuit onze gemeenschap wekelijks bemoedigende/inspirerende videoboodschappen met u delen. Deze en andere video's treft u op deze pagina.

Heeft u behoefte aan een gesprek met een van onze predikanten dan kunt u met hen contact opnemen. Mocht u tegen 'praktische' problemen aanlopen, zoals behoefte aan een gesprek wegens eenzaamheid, of een ontbrekende mogelijkheid om zelf boodschappen te doen, neem dan contact op met Ilse van Prooijen. Ook als u bereidt bent om een ander te helpen kunt u met Ilse van Prooijen contact opnemen. Op de pagina van de Lutherse Diaconie zijn meer initiatieven te vinden om hulp te geven of te ontvangen.

Wilt u ons werk als gemeente ook in deze tijd in het algemeen steunen, dan kan dat via een gift op de hieronder genoemde rekening. Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 t.n.v. College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam. Klik hier om eenvoudig en snel direct een donatie (zelf in te stellen bedrag) te doen vanuit uw bank. Of scan de QR code onderaan de website met de camera van uw telefoon of een QR-code scannen om via Tikkie een donatie te doen. Alvast vriendelijk bedankt voor uw financiële steun!