OLK
2
May

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

 

Welkom bij de Lutherse Kerk van Amsterdam (stad), Amsterdam Zuid-Oost en Haarlem. De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is de Lutherse kerkelijke gemeente die deel uit maakt van de Amsterdamse, Amstelveense en Haarlem-Beverwijkse samenleving. In verband met het Coronavirus kunt u de kerkdiensten en andere activiteiten momenteel niet fysiek bezoeken. Wel kunt u de livestream vanuit de Oude Lutherse Kerk op YouTube volgen. Lutheranen hebben een open visie op de Bijbel. Niet alle uitspraken hebben een even groot gewicht. Zij moeten getoetst worden aan het leven en leren van Jezus Christus. Dit geeft de Lutheraan de nodige vrijheid en het nodige houvast. Wat Lutheranen geloven is wel vastgelegd in belijdenisgeschriften, maar die zijn een samenvatting van het geloof uit de tijd waarin ze zijn geformuleerd: de interpretatie ligt niet voor eeuwig vast. Lees verder.
 

Predikantenteam

 

Het predikanten team van Luthers Amsterdam. Van links naar rechts: Ds. Sietse van Kammen (Lutherse Kerk Haarlem), Ds. Marieke Brouwer (Oude Lutherse Kerk & Huis op het Spui), Ds. Willemijn Jonkers (Luthers Zuid-Oost), Ds. André van der Stoel (Oude Lutherse Kerk & Maarten Luther Kerk), Ds. Andreas Wohle (Oude Lutherse Kerk)

Zondagochtendgebed - een goed half uur, 2 mei 2021 om 10.30 uur

Vanaf 31 januari is hieronder de vooraf opgenomen viering te vinden. De bijbehorende liturgie vindt u onder het filmpje van de viering.

Update. Let op alle kerkdiensten in de Oude Lutherse Kerk vinden zonder kerkbezoek plaats. Voorlopig worden de kerkdiensten tot nader bericht, via YouTube uitgezonden. Deze zijn te bekijken via onderstaande links voor de video (livestream), collecte en liturgie. Dit hebben we besloten na de adviezen vanuit de overheid en het begrip van de PKN over het beperken van reisbewegingen en samenkomsten. Lees verder.

Na de dienst is er een koffie zoombijeenkomst om 11.15 uur:

 

https://us02web.zoom.us/j/81711853366

 

De collecte (via Tikkie)


De video (via YouTube of zie onder)

Heeft u problemen om de video te bekijken? Klik dan hier voor hulp, of kopieer de volgende link in uw browser: https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLDfwEJqsewP_rx1w8bTEXVV7ClPrwTAwg


Nieuws

Update: Een nieuwe vorm van eredienst online
Nu we ons in een strenge lockdown bevinden zullen de diensten in de Oude Lutherse Kerk voor de komende tijd anders zijn dan u gewend bent. Nu er niet meer gezongen mag worden boet de liturgie zodanig aan zeggingskracht in, dat er van een viering met gezongen woord en antwoord, stem en tegenstem, weinig overblijft. De komende diensten zullen daarom korter zijn en eenvoudiger van vorm. Ze worden van tevoren opgenomen en als filmpjes op internet gezet, wat als bijkomend voordeel heeft dat we geen technische hobbels zullen ondervinden.

Een dienst bestaat o.a uit gebed en voorbeden, een schriftlezing, een korte overweging en orgelspel door Christiaan de Vries en duurt ongeveer 30 minuten. Deze dienst zal op de zondagmorgen op onze site te vinden zijn en is op elk gewenst moment te bekijken. Ook de liturgie kunt op onze site terugvinden. Deze diensten noemen we: Zondagmorgengebed - een goed half uur. We zien verlangend uit naar het moment dat we weer samen mogen zingen en de vertrouwde liturgie weer als vanouds kunnen vieren.

Pastoresteam Oude Lutherse Kerk

Update: Let op alle kerkdiensten in de Oude Lutherse Kerk vinden zonder kerkbezoek plaats. Voorlopig worden de kerkdiensten t/m ten minste 18 januari, via YouTube uitgezonden. Dit hebben we besloten na de adviezen vanuit de overheid en het begrip van de PKN over het beperken van reisbewegingen en samenkomsten. Lees verder.

De nieuwste editie van het gemeenteblad met alle recente nieuwtjes en informatie is weer uit. Heeft u hem nog niet ontvangen lees hem dan online. Lees verder.

Zou u zelf graag het gemeenteblad willen ontvangen, neem dan contact op met uw pastores of het Kerkelijk Service Bureau. Lees verder.

Overig nieuws en recente actualiteiten