OLK 2019
9
Aug
-

Houdt moed!

Oude Lutherse Kerk

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Algemene Donatie aan de Lutherse Gemeente


Kerkdienst negende zondag na Trinitatis

Zondag 9 augustus is weer een kerkdienst (en livestream) in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui. Ds. Marieke Brouwer gaat voor. De collecte van deze dienst is voor de helft bestemd voor het voorzetten van het kerkelijk werk, en het andere deel is bestemd voor het diaconale doel dat zal worden afgekondigd tijdens de dienst. In deze kerkdienst is er beperkte ruimte voor kerkbezoek. Wanneer u de dienst fysiek wilt bezoeken, meldt u zich dan voor zaterdag aan via de kanalen zoals gecommuniceerd in de nieuwsbrieven.

Voorganger: ds. Marieke Brouwer
Tijd: 10.30 uur

De livestream (via YouTube)
De collecte (via Tikkie)
De liturgie

 

 


Heilzame Verwerking van het Slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’; een bijdrage vanuit de kerken

In navolging tot het symposium met essay wedstrijd dat afgelopen jaar is georganiseerd in de Oude Lutherse Kerk deze publictie. Dit is een initiatief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad en Flevoland en NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. De titel van het boek “Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’“ is tevens het programma. ‘Wit’ en ‘zwart’ hebben elkaar nodig om tot verwerking te komen. Dat is verbeeld op de omslag waar ‘wit’ en ‘zwart’ elkaar vasthouden. 

In dit boek vindt U de winnende bijdragen van een essaywedstrijd onder dit thema, toegespitst op de vraag wat de kerken kunnen doen. U vindt de toespraken op een symposium rondom dit thema (23-11-2019) van externe experts zoals Glenn Helberg en Alex van Stipriaan, en van denkers uit de kerken zoals Pearl Gerding en Johannes Welschen. Daarnaast staan 4 voorbeelden van hedendaagse prediking en bijbeluitleg afgedrukt, zoals die rondom Ket Koti 2019 zijn uitgesproken in erediensten van de deelnemende kerken.

Het boek besluit met enkele lijnen naar de toekomst: hoe gaan wij om met de Afro-Surinaamse spirituele traditie, hoe kunnen wij ons cultureel archief opschonen, en wat moet er gebeuren aan compensatie en genoegdoening.

Het boek is te bestellen via [email protected] en kost € 18.50 (inc verzending binnen NL)
Voor lutheranen is de prijs €15.00 (onder vermelding van: lutheraan)
Betaling op factuur na ontvangst van het boek.

boek cover


Welkom

In verband met het Coronavirus kunt u de eredienst enkel na aanmelding fysiek bezoeken. Daarnaast kunt u de livestream van de eredienst op YouTube. Momenteel worden plannen gemaakt om kleinschalige activiteiten mogelijk te maken in de toekomst. Er zullen geen activiteiten zijn in de kerken van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Om met elkaar in contact te blijven gebruiken we video boodschappen en overdenkingen. Elke zondag om 10.30 verzorgen we een rechtstreekse overdenking op ons YouTube kanaal. Daarnaast willen we vanuit onze gemeenschap wekelijks bemoedigende/inspirerende videoboodschappen met u delen. Deze en andere video's treft u op deze pagina.

Heeft u behoefte aan een gesprek met een van onze predikanten dan kunt u met hen contact opnemen. Mocht u tegen 'praktische' problemen aanlopen, zoals behoefte aan een gesprek wegens eenzaamheid, of een ontbrekende mogelijkheid om zelf boodschappen te doen, neem dan contact op met Ilse van Prooijen. Ook als u bereidt bent om een ander te helpen kunt u met Ilse van Prooijen contact opnemen. Op de pagina van de Lutherse Diaconie zijn meer initiatieven te vinden om hulp te geven of te ontvangen.

Wilt u ons werk als gemeente ook in deze tijd in het algemeen steunen, dan kan dat via een gift op de hieronder genoemde rekening. Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 t.n.v. College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam. Klik hier om eenvoudig en snel direct een donatie (zelf in te stellen bedrag) te doen vanuit uw bank. Of scan de QR code onderaan de website met de camera van uw telefoon of een QR-code scannen om via Tikkie een donatie te doen. Alvast vriendelijk bedankt voor uw financiële steun!

Contactgegevens: 
Ds. Andreas Wöhle                   [email protected] of 06-20195027
Ds. Marieke Brouwer               [email protected]
Ds. André van der Stoel         [email protected]
Ilse van Prooijen                       [email protected] of 06-25253754
Lutherse Diaconie                    [email protected]

Wij wensen u een gezegende tijd!
Namens de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam