OLK 2019
16
Jun
De Nieuwe Stad Luthuliplein 11

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam


Kerkdienst Zondag Trinitatis

OLK orgel

Detail van de balustrade in de Oude Lutherse Kerk

Zondag 7 juni vieren we Zondag Trinitatis. Afgelopen zondag is het pinksterfeest gevierd vanuit het Luther Museum Amsterdam waarbij de uitstorting van de Heilige geest is herdacht. Komende zondag staan we stil bij de drieënige God: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Om 10.30 zal Ds. André van der Stoel voorgaan in een live kerkdienst vanuit de Oude Lutherse Kerk.Tijdens de kerkdienst is de collecte is voor de helft bedoeld voor de voortzetting van de kerk en de andere helft is bedoeld voor het diaconale doel zoals uitgelegd in de dienst. Voor de collecte maken we gebruik van Tikkie om eenvoudig en veilig geld over te maken gebruikt uw onderstaande collecte link of de QR code in de video. Daarnaast kunt u een gift overmaken naar NL45ABNA0543629945 t.n.v. College van Kerkrentmeesters ELG Amsterdam. Tijdens de dienst zal het Heilig Avondmaal gevierd worden, hierbij willen we u thuis geheel vrijblijvend uitnodigen om dat waar mogelijk en wenselijk met ons mee te vieren vanachter uw schermen. Alvast vriendelijk bedankt voor uw bijdrage voor de collecte en een fijne dienst gewenst!

De livestream video (via YouTube)
De collecte (volgt later deze week, via Tikkie)
De liturgie (volgt later deze week)

Heilzame Verwerking van het Slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’; een bijdrage vanuit de kerken

In navolging tot het symposium met essay wedstrijd dat afgelopen jaar is georganiseerd in de Oude Lutherse Kerk deze publictie. Dit is een initiatief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad en Flevoland en NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. De titel van het boek “Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’“ is tevens het programma. ‘Wit’ en ‘zwart’ hebben elkaar nodig om tot verwerking te komen. Dat is verbeeld op de omslag waar ‘wit’ en ‘zwart’ elkaar vasthouden. 

In dit boek vindt U de winnende bijdragen van een essaywedstrijd onder dit thema, toegespitst op de vraag wat de kerken kunnen doen. U vindt de toespraken op een symposium rondom dit thema (23-11-2019) van externe experts zoals Glenn Helberg en Alex van Stipriaan, en van denkers uit de kerken zoals Pearl Gerding en Johannes Welschen. Daarnaast staan 4 voorbeelden van hedendaagse prediking en bijbeluitleg afgedrukt, zoals die rondom Ket Koti 2019 zijn uitgesproken in erediensten van de deelnemende kerken.

Het boek besluit met enkele lijnen naar de toekomst: hoe gaan wij om met de Afro-Surinaamse spirituele traditie, hoe kunnen wij ons cultureel archief opschonen, en wat moet er gebeuren aan compensatie en genoegdoening.

Het boek is te bestellen via [email protected] en kost € 18.50 (inc verzending binnen NL)
Voor lutheranen is de prijs €15.00 (onder vermelding van: lutheraan)
Betaling op factuur na ontvangst van het boek.

boek cover


Welkom

In verband met het Coronavirus zullen er voorlopig enkel online kerkdiensten en activiteiten zijn. Momenteel worden er wel plannen gemaakt om kleinschalige activiteiten mogelijk te maken in de toekomst. Er zullen geen activiteiten zijn in de kerken van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Om met elkaar in contact te blijven gebruiken we video boodschappen en overdenkingen. Elke zondag om 10.30 verzorgen we een rechtstreekse overdenking op ons YouTube kanaal. Daarnaast willen we vanuit onze gemeenschap wekelijks bemoedigende/inspirerende videoboodschappen met u delen. Deze en andere video's treft u op deze pagina.

Heeft u behoefte aan een gesprek met een van onze predikanten dan kunt u met hen contact opnemen. Mocht u tegen 'praktische' problemen aanlopen, zoals behoefte aan een gesprek wegens eenzaamheid, of een ontbrekende mogelijkheid om zelf boodschappen te doen, neem dan contact op met Ilse van Prooijen. Ook als u bereidt bent om een ander te helpen kunt u met Ilse van Prooijen contact opnemen. Op de pagina van de Lutherse Diaconie zijn meer initiatieven te vinden om hulp te geven of te ontvangen.

Wilt u ons werk als gemeente ook in deze tijd in het algemeen steunen, dan kan dat via een gift op de hieronder genoemde rekening. Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 t.n.v. College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam. Klik hier om eenvoudig en snel direct een donatie (zelf in te stellen bedrag) te doen vanuit uw bank. Of scan de QR code onderaan de website met de camera van uw telefoon of een QR-code scannen om via Tikkie een donatie te doen. Alvast vriendelijk bedankt voor uw financiële steun!

Contactgegevens: 
Ds. Andreas Wöhle                   [email protected] of 06-20195027
Ds. Marieke Brouwer               [email protected]
Ds. André van der Stoel         [email protected]
Ilse van Prooijen                       [email protected] of 06-25253754
Lutherse Diaconie                    [email protected]

Wij wensen u een gezegende tijd!
Namens de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam