OLK2

5
Apr
-

Terug is geen optie...

Oude Lutherse Kerk aan het Spui Singel 411

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

In verband met het Coronavirus zullen er voorlopig geen diensten en activiteiten zijn in de kerken van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Om met elkaar in contact te blijven gebruiken we video boodschappen en overdenkingen. Elke zondag om 10.30 verzorgen we een rechtstreekse overdenking op ons YouTube kanaal. Daarnaast willen we vanuit onze gemeenschap dagelijks bemoedigende/inspirerende videoboodschappen met u delen. Deze en andere video's treft u op deze pagina.

Heeft u behoefte aan een gesprek met een van onze predikanten dan kunt u met hen contact opnemen. Mocht u tegen 'praktische' problemen aanlopen, zoals behoefte aan een gesprek wegens eenzaamheid, of een ontbrekende mogelijkheid om zelf boodschappen te doen, neem dan contact op met Ilse van Prooijen. Ook als u bereidt bent om een ander te helpen kunt u met Ilse van Prooijen contact opnemen. Op de pagina van de Lutherse Diaconie zijn meer initiatieven te vinden om hulp te geven of te ontvangen.

Contactgegevens: 
Ds. Andreas Wöhle                   [email protected] of 06-20195027
Ds. Marieke Brouwer               [email protected]
Ds. André van der Stoel         [email protected]
Ilse van Prooijen                       [email protected] of 06-25253754
Lutherse Diaconie                    [email protected]

Wij wensen u een gezegende tijd!
Namens de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Op zondag 5 april zal Ds. Andreas Wöhle voorgaan in een live video-overdenking vanuit de Oude Lutherse Kerk. Aanvang video 10.30.

Zondag Palmpasen, de zondag die de Paasweek of “Stille Week” inluidt. Dit is voor velen een bijzondere maar ook dubbelzinnige zondag in deze tijden van COVID-19. Vandaag mogen we een nieuwe ambtsdrager in onze dienst bevestigen in de rol van ouderling: Joren Reichel. Tegelijk is dit ook een viering die veel van de thema’s van de Stille Week al even aanraakt. 

Wilt u ons werk als gemeente ook in deze tijd in het algemeen steunen, dan kan dat via een gift op de hieronder genoemde rekening. Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 t.n.v. College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam.

U kunt ook via Givt een donatie doen en kiezen voor Luthers Amsterdam-Stad, of Luthers Zuidoost of Luthers Haarlem. Via de onderstaande QR code kunt u de app downloaden en een gift overmaken aan Amsterdam-Stad.

Om handmatig u kerk te selecteren doet u het volgende: u kiest u bedrag in de Givt-app. Vervolgens selecteert u uit de lijst 'ELGA Luthers Haarlem', 'ELGA Luthers Zuidoost' of ELGA Oude Lutherse Kerk'.

 

Download in de App Store  Ontdek het op Google Play 

QR code Amsterdam Stad

 Hoop, Inspiratie en Verbinding

Het zijn bijzondere tijden: het is de veertigdagentijd waarin wij ons voorbereiden op Pasen. Daarnaast is het een tijd waarin het hele dagelijks leven ontregeld is vanwege het Coronavirus. Als gevolg hiervan kunnen we elkaar minder fysiek ontmoeten. Door middel van deze afspeellijst willen wij deze dagen hoop, inspiratie en verbinding bieden. Wil je ook een filmpje opnemen om anderen te groeten en inspireren? Stuur dan een email aan [email protected].

Bent u benieuwd naar de vorige video's uit deze serie? Kijk dan verder op de pagina Lutherse Kerk op Afstand/Corona.

 

<
Lukt het afspelen niet? Klik dan hier voor hulp.
Of klik hier om naar ons YouTube kanaal te gaan.


Boodschap van de Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad willen wij u het volgende meedelen in verband met de voordracht van een nieuwe predikant in ons Brandpunt Zuid-Oost.


Een wekelijks citaat van Luther

Houd het daarvoor!

‘Maar Hij is om onze misdaden gewond, en om onze zonde geslagen – de straf lag op Hem, opdat wij vrede zouden hebben en door Zijn wonden zijn wij genezen’ (Jesaja 53:5, weergave DB 1545)

(…) “God heeft onze zonden op Christus gelegd. Daarom is het een God onterend ‘zien’ van de zonden, als u de zonden in uw eigen hart ziet. Want dat is de plaats waar de duivel – niet God – de zonde legt. Dat is dan ook de reden, waarom u alleen op Christus moet zien. Wanneer u op Hem uw zonden ziet liggen, dan ben u veilig beschermd tegen de zonde, tegen de dood en tegen de hel. Want u kunt dan zeggen: mijn zonden zijn niet mijn zonden, en wel daarom, omdat ze niet meer op mij liggen. Voor mij zijn het vreemde [= andermans] zonden geworden, namelijk Christus’ zonden, daarom kunnen zij mij geen kwaad doen.

Dit alles (om te zeggen: ‘Ik heb gezondigd en niet gezondigd’) gaat vergezeld met een zeer zware strijd. Wanneer u dit echt in het geloof wilt aangrijpen en vasthouden, dan moet de overmachtige heer, het geweten, waardoor de mensen vaak tot uiterste wanhoop en vertwijfeling gebracht worden, eerst overwonnen en verslagen worden.
Uw zonden moeten buiten uw gezichtsveld geplaatst worden, zodat u niet op uw doen, niet op uw leven, niet op uw geweten, maar alleen op Christus ziet. Dan gaat het gebeuren, dat u uit uzelf overgeplant wordt in Christus, of om het op de manier van Paulus te zeggen: vanuit de wilde olijfboom [in Hem] ingeënt wordt, dat is uit de wereld in Christus (vgl. Romeinen 11:17).

Het is niet zonder reden dat ik aan deze Schriftplaats zoveel woorden besteed, want ik weet zelf maar al te goed hoe deze woorden mij vertroost hebben. Het christen-zijn is immers niets anders dan een voortdurende beoefening van deze Schriftplaats [uit Jesaja 53], namelijk dat u het daarvoor houdt (1) dat u geen zonde hebt – hoewel u een zondaar bent. Als echter uw zonden op Christus liggen, Die een eeuwige Verlosser van zonden is, dan bent u verlost van de zonde, van de dood en van de hel. Zoals geschreven staat: ‘Lam van God, Dat de zonde der wereld draagt’ (vgl. Johannes 1:29)."

Vorlesung über Jesaia 1527-29 – Scholia 1532/34, vgl. WA 25, 330 ff. Weergave: Kurze Auslegung über Jesaia 53. Vgl. W(2) 6, S. 624 ff

(1) Vergelijkbaar: ‘Zo ook u, houd het daarvoor dat u wel voor de zonde gestorven bent, maar voor God levend bent in Christus Jezus, onze Heere’ (vgl. Romeinen 6:11, weergave DB 1545).

Met dank aan Hugo C. van Woerden sr. Wilt u deze citaten wekelijks in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan, bij voorkeur via e-mail: [email protected] of via de homepage van www.maartenluther.com. Er zijn geen kosten aan verbonden om ze wekelijks te ontvangen.

 

Pest in Amsterdam (Stadsarchief)

Gravure Pest in Amsterdam. Bron: Stadsarchief Amsterdam

Resultaten enquête Brandpunt Amsterdam Stad

In het najaar van 2019 heeft het Brandpunt Amsterdam Stad een enquête georganiseerd, om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften die leven in de gemeente. De brandpuntraad wil iedereen die deze enquête heeft ingevuld bedanken voor de waardevolle feedback, en nodigt iedereen uit om deel te nemen aan het gemeentegesprek over de uitkomsten van de enquête. Datum en tijdstip van het gemeentegesprek worden binnenkort bekendgemaakt.

De resultaten van de enquête kunt u inzien door hier te klikken.

Over de Lutherse Kerk in Haarlem en Amsterdam

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is een kerkelijke gemeente die deel uit maakt van de Amsterdamse, Amstelveense en Haarlem-Beverwijkse samenleving.

De gemeente heeft eeuwenoude wortels in zowel Amsterdam (vanaf 1588) als in Haarlem (vanaf 1615), wat zich onder andere uit in pastorale activiteiten, zoals de wekelijkse kerkdiensten en inhoudelijke bijenkomsten, maar ook in vele sociale activiteiten en projecten voor jong en oud, waaronder gezamenlijke maaltijden, uitstapjes, literaire en meditatieve bijeenkomsten en bijzondere ontmoetingen. En niet te vergeten: de unieke woon- en leefgemeenschappen, veelal opgestart vanuit de lutherse diaconie. Dit zijn bijvoorbeeld de hofjes in Haarlem, de Lutherhof aan het Staringplein, het van Brants Rushof voor lutherse en christelijke studenten, de Augustanahof en de twee gasthuizen voor noodopvang in de Rivierenbuurt.

Ons motto luidt: 'Onderzoek alles en bewaar het goede' (1 Tess. 5: 19-21)

Zie hieronder een foto van de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam in kerstsfeer voor een impressie van de kerstnachtmis. Foto: Haro Janssen (koster).

De Oude Lutherse Kerk in kerstdecoratie, foto door Haro Janssen

Pastoraat: 'aandacht voor elkaar' 

In de beleidsplannen van het Brandpunt Amsterdam Stad voor de komende jaren is een speerpunt de organisatie van het pastoraat.

Inmiddels zijn we druk bezig met het optimaliseren van het pastoraat. Er zijn al veel pastorale en diaconale contacten tussen gemeenteleden, maar het kan nog beter en gestructureerder. Inmiddels heeft een groep pastorale en diaconale bezoekers een training gevolgd in pastorale gespreksvoering. Deze groep vormt nu de ‘pool’ van bezoekers die naast de predikanten in het pastoraat werkzaam zijn. Heeft u behoefte aan pastoraal contact? Kijk dan hier verder.

40 dagen tijd
Reflectie op de 40-dagen tijd in aanloop tot pasen, schilderij van Hans-Georg Wöhle

Activiteiten binnenkort

31
May
Lutherse Kerk

Geannuleerde Evenementen (tot juni)

Wegens de pandemie van COVID-19 zullen er geen evenementen plaatsvinden tot in elk geval juni 2020.

-
Amsterdam, Haarlem, Amsterdam Zuid-Oost
16
Jun
Brasa beeldje

BRASA elke 1e en 3e dinsdag van de maand 12.30-14.30 uur

BRASA

-
De Nieuwe Stad Luthuliplein 11
18
Jun
kern-achtig

Mystiek in beeld op donderdag

Meditatie

verhalen, gedichten, liederen

gesprek

tekenen/schilderen/diverse technieken

-
Handboogstraat 4
25
Jun
pastor cooking

Cooking Grace

'Faith kitchen' voor foodies

 

Vier gespreks- en proefavonden rondom geloofsconcepten, opzoek naar nieuwe talen voor het heilige en het bijzondere.

-
Handboogstraat 4
7
Jul
Brasa beeldje

BRASA elke 1e en 3e dinsdag van de maand 12.30-14.30 uur

BRASA

-
De Nieuwe Stad Luthuliplein 11