Lutherse Kerk op Afstand

In verband met het coronavirus (COVID-19) zullen er tot nader bericht geen diensten en activiteiten zijn in de vierplekken (kerkgebouwen) binnen de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. We willen natuurlijk wel met u in contact blijven. We hebben een livestreamfaciliteit opgezet om u op de hoogte te houden vanuit de verschillende Lutherse plaatsen in Amsterdam. Deze video's worden hier aangekondigd en zijn te vinden op ons YouTubekanaal. Dat vindt u hier.

Op dit moment zijn we ook bezig pastoraat en diaconaat een andere vorm te geven. Nu we elkaar niet meer in den lijve ontmoeten, is er een belcirkel ingesteld om te voorkomen dat mensen, en vooral kwetsbare ouderen die hun huis niet meer uit kunnen, geïsoleerd raken en vereenzamen. 

Mensen van de pastorale werkgroep, diakenen en andere vrijwilligers zullen gemeenteleden die daar prijs op stellen met grote regelmaat bellen om en praatje te maken, om te informeren hoe het met hen gaat, of ze nog iets nodig hebben en wat we voor hen kunnen doen. Zo kunnen we elkaar toch vasthouden en met elkaar contact houden en zo onze gemeenschap bewaren in deze crisistijd.

Vindt u het prettig om gebeld te worden? Aarzel niet en geef uw verzoek door aan Ds. Marieke Brouwer

Wij wensen u een gezegende tijd en hopelijk tot snel écht live in een van onze kerken!
Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam - ook op afstand willen we blijven omzien naar elkaar!

Lukt het afspelen niet? Klik dan hier voor hulp.
Of klik hier om naar ons YouTube kanaal te gaan.


Hoop, Inspiratie en Verbinding (13)

Marieke Brouwer, predikant van de Evangelisch-lutherse Gemeente Amsterdam, deelt met ons een tekst van Søren Kierkegaard over dankbaarheid, juist als het leven moeilijk is. Bent u benieuwd naar de vorige video's uit deze serie? Kijk dan verder op de pagina Lutherse Kerk op Afstand/Corona.


Hoop, Inspiratie en Verbinding (12)

Bianca Groen-Gallant, voorzitter van de Evangelisch-Lutherse Diaconie in Amsterdam, deelt met ons hoe het lijdensverhaal van Jezus haar inspireert om zich in te zetten voor anderen. Bent u benieuwd naar de vorige video's uit deze serie?


Hoop, Inspiratie en Verbinding (11)

Ds. Andreas Wöhle denkt met ons na over de betekenis van deze corona-crisis. Willen wij werkelijk weer terug naar het leven dat we eerder leefden, of zou het mooi zijn om in deze periode ook van dat leven genezen te worden?


Hoop, Inspiratie en Verbinding (10)

Carel van den Berg laat ons vandaag stil staan bij een icoon van Simeon de kinddrager. Dit is een icoon die aan ons juist in moeilijke tijden zowel een belofte als een opdracht meegeeft.


Video Kerkdienst Zondag 29 Maart

Op zondag Judica ging Ds. Harry Donga voor in een live video-overdenking vanuit de Oude Lutherse Kerk. Thema "Beproeven van je geloof, bewerkt volharding"

Voorganger: Ds. Harry Donga
Met muzikale begeleiding door Christiaan de Vries (piano) en Petra (sopraan)


Wegens auteursrecht is de liturgie na de dienst beperkt beschikbaar. Deze kunt u navragen bij de predikant.

Wilt u ons werk als gemeente ook in deze tijd in het algemeen steunen, dan kan dat via een gift op de hieronder genoemde rekening. Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 t.n.v. College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam.

U kunt ook via Givt een donatie doen en kiezen voor Luthers Amsterdam-Stad, of Luthers Zuidoost of Luthers Haarlem. Via de onderstaande QR code kunt u de app downloaden en een gift overmaken aan Amsterdam-Stad.

Om handmatig u kerk te selecteren doet u het volgende: u kiest u bedrag in de Givt-app. Vervolgens selecteert u uit de lijst 'ELGA Luthers Haarlem', 'ELGA Luthers Zuidoost' of ELGA Oude Lutherse Kerk'.

 

QR code Amsterdam Stad

 

Download in de App Store  Ontdek het op Google Play 

 


Hoop, Inspiratie en Verbinding (9)

Aan de vooravond van de 5e zondag in de veertigdagentijd, zondag Judica, deelt Alan Swanson met ons een gedicht van Jacobus Revius. Dit gedicht geeft hem hoop in het oordeel van God.


Luther over de pest

"Sommigen weigeren om medicijnen in te nemen, en mijden geen plaats of persoon waar hun aanwezigheid niet is vereist. Zó gaat het niet goed lieve vrienden! Gebruik de medicijnen, neem en doe wat zou kunnen helpen, ontsmet je huis, tuin en straat. Mijd ook personen en plaatsen, waar je naaste je niet nodig heeft. En gedraag je als iemand die graag een grote stadsbrand wil helpen blussen. Want wat is de pest anders dan een vuur, dat geen hout en stro, maar lichaam en leven opvreet.

Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen. Dan wil ik ook helpen met het uitroken (1), de lucht in huis verversen, medicijnen geven en nemen, én plaats en persoon mijden waar men mij niet nodig heeft, opdat ik mijzelf niet zal verwaarlozen en bovendien ook anderen zou aansteken en besmetten, en dat ik zó door mijn nalatigheid de oorzaak van andermans dood zou zijn.

Wil God mij echter wegnemen, dan zal Hij mij wel weten te vinden. In dat geval heb ik toch gedaan wat Hij wilde dat ik zou doen, en ben ik niet schuldig aan mijn eigen dood of aan de dood van andere mensen. Waar echter mijn naaste mij nodig heeft, wil ik geen plaats of persoon mijden, maar onbezorgd gaan en helpen zo goed ik kan, zoals al eerder is gezegd. Kijk, dat is een echt godvrezend geloof, dat niet roekeloos of vermetel is, en God ook niet verzoekt."

Ob man vor dem sterben fliehen möge. 1527 (Drucke), vgl. WA 23, S. 365 ff
(1) Uitroken van huizen waarin iemand overleden was, waarbij ook kleding en huisraad en beddengoed werden verbrand.

Met dank aan Hugo C. van Woerden sr. Wilt u deze citaten wekelijks in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan, bij voorkeur via e-mail: [email protected] of via de homepage van www.maartenluther.com. Er zijn geen kosten aan verbonden om ze wekelijks te ontvangen.

 

Pest in Amsterdam (Stadsarchief)

Gravure Pest in Amsterdam. Bron: Stadsarchief Amsterdam


Hoop, Inspiratie en Verbinding (8)

(26 maart 2020) De vleugel van Pianiste Keiko Shichijo staat in de Maarten Luther Kerk in de Rivierenbuurt. Zij speelt voor ons in 1 minuut een stuk waarin het gevoel van deze dagen mooi wordt uitgedrukt: lentevreugde en zware klanken.

 


Hoop, Inspiratie en Verbinding (7)

(25 maart 2020) Harry Donga, emeritus predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, vertelt vandaag iets over de historie van de Oude Lutherse Kerk. Hierin spreekt hij ook de wens uit dat wij elkaar hier spoedig weer mogen ontmoeten. Zondag gaat hij voor in de viering die vanuit de Oude Lutherse op dit kanaal wordt uitgezonden.

 


Hoop, Inspiratie en Verbinding (6)

(24 maart 2020) Andreas Wöhle, predikant van de Lutherse Gemeente Amsterdam, brandpunt Stad, neemt ons vandaag mee in de spiritualiteit van het handen wassen.

 


Hoop, Inspiratie en Verbinding (5)

Vandaag 23 maart, laten diaconaal werker Elianne Schulz en pastor Rafik Osman zien hoe ze deze dagen de soup kitchen van De Nieuwe Stad in Amsterdam Zuidoost vormgeven. Als de mensen niet naar de soep kunnen komen, brengen ze de soep naar 57 mensen. Ook Jolanda uit onze lutherse gemeenschap deelt waarom zij dit project belangrijk vindt. Kijk hier voor de eerdere video's uit deze reeks.

 


Video kerkdienst zondag 22 maart

Op zondag Laetare ging drs. Elsa Aarsen-Schiering voor in een live video-overdenking vanuit de Oude Lutherse Kerk. Deze was rechtstreeks op ons YouTube kanaal te bekijken. De livestream startte om 10.15 en de dienst werd rechtstreeks uitgezonden vanaf 10.30. 

De lezing uit het Oude Testament was uit het boek Deuterononium 8:1-14a en de evangelie-lezing uit Johannes 6:1-15.

Wilt u ons werk als gemeente ook in deze tijd in het algemeen steunen, dan kan dat via een gift op de hieronder genoemde rekening. Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 t.n.v. College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam

Wegens auteursrecht is de liturgie na de dienst beperkt beschikbaar. Deze kunt u navragen bij de predikant.


Hoop, Inspiratie en Verbinding (4)

Vandaag een filmpje vanuit het Luther Museum Amsterdam. Sabine Tol toont ons een bijzonder stuk uit de collectie: het avondmaalsstel van de Lutherse Gemeente in Monnickendam. Kijk hier voor de eerdere video's uit deze reeks.

<

 


Hoop, Inspiratie en Verbinding (3)

Barbara Heckel, interim-voorganger van de Evangelisch Lutherse Gemeente in Amsterdam Zuidoost, bidt met ons een gebed van Dietrich Bonhoeffer dat hij schreef in de donkere tijd van de Tweede Wereldoorlog.


Hoop, Inspiratie en Verbinding (2)

19 maart 2020. Hanne Wilzing, algemeen secretaris van de Evangelisch-Lutherse Diaconie in Amsterdam, vertelt vandaag op welke manier de diaconie mensen nabij wil zijn in deze ingewikkelde dagen. 

Op onze kerkplekken rond de Oude Lutherse Kerk, De Nieuwe Stad en Haarlem en rond onze hofjes kennen we elkaar en letten we op elkaar. Daar wordt ook gekeken wie er tussen wal en schip dreigen te vallen. Neemt u als u hulp of steun nodig heeft in eerste instantie contact op met uw pastores, ouderling, diaken of diaconale contactpersoon. Diakenen en andere vrijwilligers adviseren we nu om niet actief op huisbezoek te gaan, maar op een andere manier contact op te nemen, bijvoorbeeld d.m.v. de telefoon, e-mail of een kaartje. Voor informatie hierover zie de website van onze diaconie.

 


Hoop, Inspiratie en Verbinding (1)

Op 18 maart 2020 deelde ds. Marieke Brouwer van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam een tekst van Luther die haar inspireert in deze dagen. De tekst treft u hieronder onder 'Een wekelijks citaat van Luther'.


Kerkdienst 15 maart

Zondag 15 maart is ds. André van der Stoel voorgegaan in een overdenking (met orgelmuziek) die te volgen was via een live video verbinding vanuit de Oude Lutherse Kerk. Deze video is online te volgen door gebruik te maken van onderstaande link. 

 


Wegens auteursrecht is de liturgie na de dienst beperkt beschikbaar. Deze kunt u navragen bij de predikant.


Counter-Zaehler