LMA kerst
29
Nov
Oude Lutherse Kerk

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

(Voor de live video van de kerkdienst van deze zondag zie verder op deze pagina)
 

Welkom bij de Lutherse Kerk van Amsterdam (stad), Amsterdam Zuid-Oost en Haarlem. De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is de Lutherse kerkelijke gemeente die deel uit maakt van de Amsterdamse, Amstelveense en Haarlem-Beverwijkse samenleving. In verband met het Coronavirus kunt u de kerkdiensten en andere activiteiten enkel na aanmelding fysiek bezoeken. Daarnaast kunt u de livestream vanuit de Oude Lutherse Kerk op YouTube volgen. Lutheranen hebben een open visie op de Bijbel. Niet alle uitspraken hebben een even groot gewicht. Zij moeten getoetst worden aan het leven en leren van Jezus Christus. Dit geeft de Lutheraan de nodige vrijheid en het nodige houvast. Wat Lutheranen geloven is wel vastgelegd in belijdenisgeschriften, maar die zijn een samenvatting van het geloof uit de tijd waarin ze zijn geformuleerd: de interpretatie ligt niet voor eeuwig vast. Lees verder.
 

Predikantenteam

 

Het predikanten team van Luthers Amsterdam. Van links naar rechts: Ds. Sietse van Kammen (Lutherse Kerk Haarlem), Ds. Marieke Brouwer (Oude Lutherse Kerk & Huis op het Spui), Ds. Willemijn Jonkers (Luthers Zuid-Oost), Ds. André van der Stoel (Oude Lutherse Kerk & Maarten Luther Kerk), Ds. Andreas Wohle (Oude Lutherse Kerk)

Om ook komende maanden rond kerst met elkaar  in verbinding te blijven en om elkaar op te vrolijken en moed in te spreken hebben we een kerstkaarten actie bedacht: Knutsel een kerstkaart voor elkaar. Ga naar de actie.

Iedereen die zich betrokken voelt bij de gemeente wordt uitgenodigd om zelf één of meer kerstkaarten te maken met een persoonlijke boodschap voor de kersttijd en het nieuwe jaar.  Onze oproep is dan ook: plak, teken, knip, verf een kerstkaart voor een ander, zet uw eventuele kinderen of kleinkinderen aan het werk en schrijf er een kerstboodschap in met uw naam en adres. Het is leuk om te doen en iedereen kan het. En u krijgt, als er genoeg mensen meedoen, een zelfgemaakte kaart met goede wensen van een gemeentelid terug. Een opkikkertje met kerst!

Mocht u  echt geen zin hebben om er ze zelf  te maken, maar u wilt wel graag iemand van onze gemeente  met een kerstkaart verrassen, stuur dan een of meerdere kaarten met een persoonlijke boodschap naar ons op. 

Wij zorgen dat de kaarten op tijd verstuurd worden in de gemeente. Lees verder voor meer informatie, het inleveradres en de data.

Ook wordt het gedeelte 'kerst' zie boven in de menubalk ingericht met alle activiteiten die in Luthers Amsterdam plaatsvinden rond kerst en advent. Lees verder.

Overig nieuws en recente actualiteiten


Livestream: 1e advent

Zondag 29 november 2020 om 10.30 gaat Ds. Marieke Brouwer voor in een online kerkdienst vanuit de Oude Lutherse Kerk waarbij beperkt kerkbezoek mogelijk is. Afgelopen weken zijn er verschillende video kabels en hun reservekabels kapot gegaan waardoor er geen livestream mogelijk was. We hopen nu genoeg voorraad aan werkende kabels te hebben om weer een mooie livestream mogelijk te maken.

Bent u van plan naar de kerkdienst te gaan, reserveer dan uw plek en houdt u zich aan de richtlijnen rond het weren van het corona virus! Aanmelding voor de dienst graag via Marianne Starke [email protected] of via 0650635693

Wilt u ons werk als gemeente ook in deze tijd in het algemeen steunen, dan kan dat via een gift op de hieronder genoemde rekening. Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 t.n.v. College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam. De collecte is voor de helft bedoeld voor de onkosten van de kerk, de andere helft is bedoeld voor het diaconale doel van deze zondagAlvast vriendelijk bedankt voor uw bijdrage. Alvast een fijne zondag gewenst.