OLK 2019
25
Oct
-

'Groninger dienst'

Oude Lutherse Kerk

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

(Voor de kerkdienst van a.s. zondag, zie verder naar onder op deze pagina)


In de kerkgebouwen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam vinden weer af en toe activiteiten en kerkdiensten plaats. Wegens Covid-19 gelden voor alle activiteiten een maximum aan aantal deelnemers, eenvoudig reserveren zoals vermeld bij de activiteiten is noodzakelijk. Heeft u zelf, of iemand in uw huishouden verkoudheidsklachten (koorts, verhoging, niezen, hoesten, loopneus, etc), blijf dan thuis en meldt u zichzelf eventueel af.

Wij wensen u een gezegende tijd!

Predikantenteam
Het predikanten team van Luthers Amsterdam. Van links naar rechts: Ds. Sietse van Kammen (Lutherse Kerk Haarlem), Ds. Marieke Brouwer (Oude Lutherse Kerk & Huis op het Spui), Ds. Willemijn Jonkers (Luthers Zuid-Oost), Ds. André van der Stoel (Oude Lutherse Kerk & Maarten Luther Kerk), Ds. Andreas Wohle (Oude Lutherse Kerk)


Crowdfundingsactie orgel Oude Lutherse Kerk

In de Oude Lutherse Kerk bevindt zich een monumentaal orgel uit 1885, gebouwd door de gerenommeerde orgelbouwer Witte. U kunt het orgel zondag horen klinken, maar wat u wellicht niet zo goed hoort: het orgel is dringend toe aan een opknapbeurt! Daarom wordt het orgel op dit moment door de weeks al gerestaureerd. 

Deze restauratie is een omvangrijk en specialistisch werkje. Gelukkig is het orgel bij de Firma Flentrop in Zaandam in goede handen. De restauratie kost een hoop geld. In totaal lopen de kosten op tot meer dan 100.000 Euro. Voor het merendeel van deze kosten zijn fondsen geworven. Maar voor de puntjes op de i doen we graag een beroep op u. Door middel van crowdfunding willen we de laatste benodigde 13.500 Euro ophalen. Dat doen we door middel van een campagne bij voordekunst.

We nodigen u van harte uit om op die website een kijkje te nemen en een donatie te doen. Dat kan al vanaf 10 Euro. Vanaf 15 Euro zijn er mooie tegenprestaties. Cesar Franck, de organist van de kathedraal Sainte Clotilde in Parijs, sprak ooit de gevleugelde woorden: ‘mijn orgel is mijn orkest’. Met uw steun kunnen we dit bijzondere historische orgel weer als een voltallig orkest laten klinken!


Livestream kerkdienst komende zondag ‘Grunniger Dainst’

OLK

Zondag 25 oktober 2020 is er voor de 14e keer een Grunneger Dainst in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Deze
keer in een bijzondere vorm. In verband met corona kunnen de kerkgangers tot onze spijt niet fysiek aanwezig zijn in de Oude Lutherse Kerk. 'Mor wie loaten ons nait onder t mous stoppen' (we laten ons niet klein krijgen) en hebben goed nieuws: u kunt de dienst volgen via internet zowel via ons YouTube kanaal als via rtv Noord.

Het thema van de kerkdienst is 'Bist nuigd' (Je bent welkom). Centraal staat de gelijkenis van de verontschuldigingen bij het bruiloftsfeest (Mt 22). Voorganger is dominee Harry Donga. De liturgie is in het Gronings en toegankelijk via de aangegeven website.

Muzikale begeleiding
Christiaan de Vries speelt op het Witte-orgel uit 1886 en begeleidt een klein koor bestaande uit o.a. Sienke Wolters, Simon Drost en Marius Gort.
We zijn bezig met een wervingsactie voor de verdere restauratie van het orgel. Zie daarvoor de bijlage. De dienst begint om 10.30 uur, maar vanaf plm. 10.10 uur kunt u al naar een kort voorprogramma kijken met info over het orgel, de restauratie-actie en orgelmuziek.

Zanger Klaas Spekken – geboren in Musselkanaal en nu woonachtig in Veelerveen - zal optreden in de dienst en drie van zijn bekende liederen zingen: 'Takken in de wind', 'Twij olle minsen' en 'Gebed'.

De collecte is voor de helft bedoeld voor de onkosten van de kerk, de andere helft is bedoeld voor het diaconale doel van deze zondag (het Wereldhuis - ademplek van de kerken voor migranten zonder papieren)

De livestream (via ons kanaal op YouTube)
De collecte (via Tikkie)
De liturgie (volg later deze week)


Algemeen

In verband met het Coronavirus kunt u de eredienst enkel na aanmelding fysiek bezoeken. Daarnaast kunt u de livestream van de eredienst op YouTube. Momenteel worden plannen gemaakt om kleinschalige activiteiten mogelijk te maken in de toekomst. Er zullen geen activiteiten zijn in de kerken van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Om met elkaar in contact te blijven gebruiken we video boodschappen en overdenkingen. Elke zondag om 10.30 verzorgen we een rechtstreekse overdenking op ons YouTube kanaal. Daarnaast willen we vanuit onze gemeenschap wekelijks bemoedigende/inspirerende videoboodschappen met u delen. Deze en andere video's treft u op deze pagina.

Heeft u behoefte aan een gesprek met een van onze predikanten dan kunt u met hen contact opnemen. Mocht u tegen 'praktische' problemen aanlopen, zoals behoefte aan een gesprek wegens eenzaamheid, of een ontbrekende mogelijkheid om zelf boodschappen te doen, neem dan contact op met Ilse van Prooijen. Ook als u bereidt bent om een ander te helpen kunt u met Ilse van Prooijen contact opnemen. Op de pagina van de Lutherse Diaconie zijn meer initiatieven te vinden om hulp te geven of te ontvangen.

Wilt u ons werk als gemeente ook in deze tijd in het algemeen steunen, dan kan dat via een gift op de hieronder genoemde rekening. Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 t.n.v. College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam. Klik hier om eenvoudig en snel direct een donatie (zelf in te stellen bedrag) te doen vanuit uw bank. Of scan de QR code onderaan de website met de camera van uw telefoon of een QR-code scannen om via Tikkie een donatie te doen. Alvast vriendelijk bedankt voor uw financiële steun!