Oude Lutherse Kerk in 1693

Geschiedenis

Inhoud volgt spoedig

Muzikale eenakter "De Laatste Avond"

Uitgevoerd in de lutherse kerk Alkmaar, in drie delen beschikbaar:

Ontstaan

Kooplieden uit Hamburg hielden in de 16e eeuw de eerste lutherse diensten in de Hamburgerkapel van de Oude Kerk.

Het stichtingsjaar van de Evangelisch-Lutherse Gemeente is 1588, toen er voor het eerst een samenvatting van het lutherse geloof aan de burgemeesters van Amsterdam werd overhandigd. De gemeente groeide snel en paste al gauw niet meer in het pakhuis op het Sui. Na enige uitbreidingen werd in 1633 op die plaats de huidige Oude Lutherse Kerk gebouwd.

Vanaf die tijd was dat de plaats van samenkomst voor de lutherse vluchtelingen uit Antwerpen, lutheranen uit Duitsland en Scandinavië én Amsterdammers.

Daarna was er in de 20e eeuw nog een grote instroom van lutherse Surinamers.

Onze gemeente is dus vanouds een migrantengemeente.

Van toen tot nu

Een Lutherwandeling in Amsterdam kunt u zelf maken aan de hand van de route met toelichting onder de link Route Lutherwandeling.

 


besucherzähler für iweb